1. โหมโรงไอยเรศ (จะเข้)
         2. โหมโรงเยี่ยมวิมาน (จะเข้)
         3. ตับนิทราชาคริต (จะเข้)
         4. กาเรียนทอง เถา (จะเข้)
         5. ขอมเงิน เถา (จะเข้)
         6. เขมรปากท่อ เถา (จะเข้)
         7. แขกอาหวัง เถา (จะเข้)
         8. จรเข้หางยาง ทางสักวา (จะเข้)
         9. ต้นวรเชษฐ์ เถา (จะเข้)
         10. ตับมอญกละ(ทางฆ้อง)
         11. นางครวญ เถา (จะเข้)
         12. มโนราห์บูชายันต์(ทางฆ้อง)
         13. มอญรำดาบ เถา (จะเข้)
         14. ลาวสมเด็จ (จะเข้)
         15. สามเส้า (จะเข้)
         16. สุดสงวน เถา (จะเข้)
         17. ลาวเสี่ยงเทียน (จะเข้)
         18. บุหลัน เถา (จะเข้)
         19. แขกสาหร่าย (ขิม)