ประกาศขยายเวลาการรับสมัคร และเลื่อนกำหนดการตัดสินผลงาน การประกวดนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์แห่งชาติ ครั้งที่ 6 ประจำปี พ.ศ. 2564 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เว็บลิงค์

masuk1