กิจกรรมการแสดงผลสัมฤทธิ์​รายวิชาปฏิบัติ​โท​ นาฏศิลป์พื้นบ้าน​และดนตรีพื้นบ้าน

วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา

ได้จัดการแสดงผลสัมฤทธิ์รายวิชาปฏิบัติโท นาฏศิลป์พื้นบ้านและดนตรีพื้นบ้าน ปวช.1 และปวช.2 และปริญญาตรี

123139677 1409612949243006 4295226404164495028 o

คลิกดูรูปภาพเพิ่มเติม

การแสดงผลสัมฤทธิ์​รายวิชาปฏิบัติ​โท​ นาฏศิลป์พื้นบ้าน​และดนตรีพื้นบ้าน

เว็บลิงค์

masuk1