วันพุธ ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ.2565
ข่าวประชาสัมพันธ์เดือนเมษายน 2565
อ่านทั้งหมดคลิ๊ก https://online.anyflip.com/vwdj
วันศุกร์ ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ.2565
CDANR Learning Model 2022
 ฝ่ายวิชาการขอแจ้งรูปแบบการจัดการเรียนรู้ ภาคเรียน
วันจันทร์ ที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ.2565
โครงการปรับปรุงอาคารอำนวยการ วิทยาลัยนาฏศิลปนครราช
วันจันทร์ ที่ 21 ธันวาคม พ.ศ.2563
Marching show band world class 2020
วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา ส่งประกวดแข่งขันวงโย
วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ งานเทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่
วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕ งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ฝ่า
วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการแล
วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เปิดทำการเรียนการสอนภาคเรีย
โครงการบริการวิชาการหลักสูตรระยะสั้นด้านนาฏศิลป์(ว
โครงการบริการวิชาการหลักสูตรระยะสั้น (ดนตรี)
โครงการหลักสูตรระยะสั้นด้านนาฏศิลป์ และดุริยางคศิล
ทีมสโมสรนักศึกษาวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา
สายตรงผู้บริหาร 

ปฏิทินกิจกรรม

พฤษภาคม 2022
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

เว็บลิงค์