การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต - สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เว็บไซต์สำหรับผู้สนใจศึกษาเกี่ยวกับนาฏศิลป์ไทย - สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เว็บไซต์สำหรับผู้สนใจศึกษาเกี่ยวกับนาฏศิลป์ไทย http://webadmin.bpi.ac.th Sat, 02 Dec 2023 08:24:29 +0700 Joomla! - Open Source Content Management th-th การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี http://webadmin.bpi.ac.th/index.php/th/2020-04-13-04-32-36/no-corruption4/no-corruption4-1 http://webadmin.bpi.ac.th/index.php/th/2020-04-13-04-32-36/no-corruption4/no-corruption4-1

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2564

- ความเสี่ยงการทุจริต และการป้องกันควบคุม

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2563

- แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

- ความเสี่ยงการทุจริต และการป้องกันควบคุม

]]>
piangnapa@2fellows.com (Super) การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต Thu, 23 Apr 2020 07:00:00 +0700
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต http://webadmin.bpi.ac.th/index.php/th/2020-04-13-04-32-36/no-corruption4/no-corruption4-2 http://webadmin.bpi.ac.th/index.php/th/2020-04-13-04-32-36/no-corruption4/no-corruption4-2

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

]]>
piangnapa@2fellows.com (Super) การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต Thu, 16 Apr 2020 07:00:00 +0700