รายชื่อโรงเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

1. โรงเรียนเมืองนครราชสีมา

2. โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิตร

3. โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย

4. โรงเรียนอ่างห้วยยาง

5. โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา

6. โรงเรียนมาบตะโกพิทยาคม

7. โรงเรียนสุขานารี

8. โรงเรียนโป่งแมลงวัน

9. โรงเรียนโคกกรวดผดุงรัฐประชานุกูล

10. โรงเรียนบ้านหนองเป็ดน้ำ

11. โรงเรียนชลประทานประสงเคราะห์

12. โรงเรียนเสนานุเคราะห์

13. โรงเรียนสระแก้ว

14. โรงเรียนไตรรัตน์วิทยาคาร

15. โรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคี

เว็บลิงค์

masuk1