ข่าวประชาสัมพันธ์ - สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เว็บไซต์สำหรับผู้สนใจศึกษาเกี่ยวกับนาฏศิลป์ไทย - สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เว็บไซต์สำหรับผู้สนใจศึกษาเกี่ยวกับนาฏศิลป์ไทย http://webadmin.bpi.ac.th Thu, 30 Nov 2023 01:24:59 +0700 Joomla! - Open Source Content Management en-gb คำสั่ง เรื่อง มอบอำนาจการลงนามในเอกสารหลักฐานการศึกษา ตามหลักสูตรสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ระดับต่ำกว่าปริญญา http://webadmin.bpi.ac.th/index.php/en/news/item/8015-2021-08-17-07-07-28 http://webadmin.bpi.ac.th/index.php/en/news/item/8015-2021-08-17-07-07-28

คำสั่งสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ที่ 490/2564 เรื่อง มอบอำนาจการลงนามในเอกสารหลักฐานการศึกษา ตามหลักสูตรสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ระดับต่ำกว่าปริญญา

]]>
piangnapa@2fellows.com (Super) ข่าวประชาสัมพันธ์ Tue, 17 Aug 2021 07:00:00 +0700
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจำปีการศึกษา 2565 http://webadmin.bpi.ac.th/index.php/en/news/item/8011-03-08-2564 http://webadmin.bpi.ac.th/index.php/en/news/item/8011-03-08-2564

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ประจำปีการศึกษา 2565

]]>
piangnapa@2fellows.com (Super) ข่าวประชาสัมพันธ์ Tue, 03 Aug 2021 07:00:00 +0700
ประกาศแจ้งเลื่อนกำหนดการวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562 - 2563 http://webadmin.bpi.ac.th/index.php/en/news/item/7994-2562-2563 http://webadmin.bpi.ac.th/index.php/en/news/item/7994-2562-2563

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เรื่อง แจ้งเลื่อนกำหนดการวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562 - 2563

]]>
piangnapa@2fellows.com (Super) ข่าวประชาสัมพันธ์ Wed, 07 Jul 2021 07:00:00 +0700
ประกาศขยายเวลาการรับสมัคร การตัดสินผลงาน (ครั้งที่ 2) การประกวดนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์แห่งชาติ ครั้งที่ 6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 http://webadmin.bpi.ac.th/index.php/en/news/item/7989-2-6-2564 http://webadmin.bpi.ac.th/index.php/en/news/item/7989-2-6-2564

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
เรื่อง ขยายเวลาการรับสมัคร การตัดสินผลงาน (ครั้งที่ 2) การประกวดนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์แห่งชาติ ครั้งที่ 6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

]]>
piangnapa@2fellows.com (Super) ข่าวประชาสัมพันธ์ Wed, 23 Jun 2021 07:00:00 +0700
ประกาศเรื่องย้ายที่ทำการสำนักงานอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ http://webadmin.bpi.ac.th/index.php/en/news/item/7978-move56 http://webadmin.bpi.ac.th/index.php/en/news/item/7978-move56

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เรื่อง ย้ายที่ทำการสำนักงานอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

]]>
piangnapa@2fellows.com (Super) ข่าวประชาสัมพันธ์ Thu, 10 Jun 2021 07:00:00 +0700
ประชุมสัมมนาทางวิชาการและแสดงนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี โครงการ August Series 2021 http://webadmin.bpi.ac.th/index.php/en/news/item/7977-august-series-2021 http://webadmin.bpi.ac.th/index.php/en/news/item/7977-august-series-2021 ประชุมสัมมนาทางวิชาการและแสดงนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี โครงการ August Series 2021

 

Banner August Series 2021

      ขอเชิญร่วมงานประชุมสัมมนาทางวิชาการและแสดงนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี ในโครงการ August Series 2021 ประกอบด้วยงาน eGovernment Forum, Education Next Forum, Healthcare Technology Summit, Ai & IoT Summit และ SME Smart Manufacturing ระหว่างวันที่ 25-26 สิงหาคม 2564 ณ อาคารศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ห้องวายุภักษ์ 2-4 ชั้น 4, ห้องวายุภักษ์ 5-7 ชั้น 5 โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ 

       ผู้สนใจเข้าร่วมงานสามารถลงทะเบียนได้ที่ https://www.conferencethaiseries.com/

]]>
piangnapa@2fellows.com (Super) ข่าวประชาสัมพันธ์ Wed, 09 Jun 2021 07:00:00 +0700
ประกาศขยายเวลาการรับสมัคร และเลื่อนกำหนดการตัดสินผลงาน การประกวดนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์แห่งชาติ ครั้งที่ 6 ประจำปี พ.ศ. 2564 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี http://webadmin.bpi.ac.th/index.php/en/news/item/7965-6-2564 http://webadmin.bpi.ac.th/index.php/en/news/item/7965-6-2564

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
เรื่องขยายเวลาการรับสมัคร และเลื่อนกำหนดการตัดสินผลงาน การประกวดนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์แห่งชาติ ครั้งที่ 6 ประจำปี พ.ศ. 2564 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐ
าธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

]]>
piangnapa@2fellows.com (Super) ข่าวประชาสัมพันธ์ Thu, 20 May 2021 07:00:00 +0700
เลื่อนการจัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๔ http://webadmin.bpi.ac.th/index.php/en/news/item/7940-bpi-c140464 http://webadmin.bpi.ac.th/index.php/en/news/item/7940-bpi-c140464

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
เรื่อง เลื่อนการจัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๔

]]>
piangnapa@2fellows.com (Super) ข่าวประชาสัมพันธ์ Fri, 16 Apr 2021 07:00:00 +0700
เลื่อนการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๔ http://webadmin.bpi.ac.th/index.php/en/news/item/7939-bpi-b140464 http://webadmin.bpi.ac.th/index.php/en/news/item/7939-bpi-b140464

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
เรื่อง เลื่อนการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ
สังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๔

]]>
piangnapa@2fellows.com (Super) ข่าวประชาสัมพันธ์ Fri, 16 Apr 2021 07:00:00 +0700
เลื่อนการจัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๔ http://webadmin.bpi.ac.th/index.php/en/news/item/7938-bpi-a140464 http://webadmin.bpi.ac.th/index.php/en/news/item/7938-bpi-a140464

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
เรื่อง เลื่อนการจัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๔

]]>
piangnapa@2fellows.com (Super) ข่าวประชาสัมพันธ์ Fri, 16 Apr 2021 07:00:00 +0700
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเข้าเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือเหตุพิเศษ สังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ http://webadmin.bpi.ac.th/index.php/en/news/item/7934-05-04-2564 http://webadmin.bpi.ac.th/index.php/en/news/item/7934-05-04-2564

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการดำเนินการคัดเลือก
บุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเข้าเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือเหตุพิเศษ สังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ครั้งที่ 1 พ.ศ.2564

]]>
piangnapa@2fellows.com (Super) ข่าวประชาสัมพันธ์ Mon, 05 Apr 2021 07:00:00 +0700
ประกาศจังหวัดนครปฐม ฉบับที่ 25/2564 เรื่อง ให้เปิดสถานศึกษาภายใต้มาตรการป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพิ่มเติม http://webadmin.bpi.ac.th/index.php/en/news/item/7931-25-2564-2019-covid-19 http://webadmin.bpi.ac.th/index.php/en/news/item/7931-25-2564-2019-covid-19

ประกาศจังหวัดนครปฐม ฉบับที่ 25/2564 เรื่อง ให้เปิดสถานศึกษาภายใต้มาตรการป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพิ่มเติม

]]>
piangnapa@2fellows.com (Super) หนังสือเวียน Tue, 30 Mar 2021 07:00:00 +0700
หนังสือสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ที่ วธ 0801/1583 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2564 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) รักษาการในตำแหน่ง http://webadmin.bpi.ac.th/index.php/en/news/item/7929-0801-1583-24-2564-38-2 http://webadmin.bpi.ac.th/index.php/en/news/item/7929-0801-1583-24-2564-38-2

หนังสือสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ที่ วธ 0801/1583 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2564 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) รักษาการในตำแหน่ง

]]>
piangnapa@2fellows.com (Super) หนังสือเวียน Fri, 26 Mar 2021 07:00:00 +0700
หนังสือเวียน สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ที่ วธ 0203.3/ว 1476 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่อง มอบหมายและมอบอำนาจให้ข้าราชการรับผิดชอบการปฏิบัติราชการ และสั่งและปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงวัฒนธรรม http://webadmin.bpi.ac.th/index.php/en/news/item/7928-0203-3-1476-22-2564 http://webadmin.bpi.ac.th/index.php/en/news/item/7928-0203-3-1476-22-2564

หนังสือเวียน สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ที่ วธ 0203.3/ว 1476 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่อง มอบหมายและมอบอำนาจให้ข้าราชการรับผิดชอบการปฏิบัติราชการ และสั่งและปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

1. สำเนาคำสั่งกระทววงวัฒนธรรม ที่ 107/2564 ลงวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2564 เรื่อง มอบหมายและมอบอำนาจให้ข้าราชการรับผิดชอบการปฏิบัติราชการ และสั่งและปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

2. สำเนาคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ที่ 308/2564 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่อง มอบหมายและมอบอำนาจให้ข้าราชการรับผิดชอบการปฏิบัติราชการ และสั่งและปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

]]>
piangnapa@2fellows.com (Super) หนังสือเวียน Fri, 26 Mar 2021 07:00:00 +0700
ขอเชิญบุคลากรสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ที่ปฏิบัติงานมาไม่น้อยกว่า 1 ปี ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสระดับชาติ http://webadmin.bpi.ac.th/index.php/en/news/item/7913-1 http://webadmin.bpi.ac.th/index.php/en/news/item/7913-1 ขอเชิญบุคลากรสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ที่ปฏิบัติงานมาไม่น้อยกว่า 1 ปี ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสระดับชาติ

Poster IIT

]]>
piangnapa@2fellows.com (Super) ข่าวประชาสัมพันธ์ Wed, 17 Mar 2021 07:00:00 +0700
ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส http://webadmin.bpi.ac.th/index.php/en/news/item/7912-2021-03-17-07-30-41 http://webadmin.bpi.ac.th/index.php/en/news/item/7912-2021-03-17-07-30-41 ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

Poster EIT1

]]>
piangnapa@2fellows.com (Super) ข่าวประชาสัมพันธ์ Wed, 17 Mar 2021 07:00:00 +0700
ประกาศหลักเกณฑ์การประกวดนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์แห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี http://webadmin.bpi.ac.th/index.php/en/news/item/7911-2564 http://webadmin.bpi.ac.th/index.php/en/news/item/7911-2564

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เรื่อง หลักเกณฑ์การประกวดนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์แห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ประเภท ดนตรี คีตศิลป์ไทย

ประเภท นาฏศิลป์ไทย

]]>
piangnapa@2fellows.com (Super) ข่าวประชาสัมพันธ์ Tue, 16 Mar 2021 07:00:00 +0700
ประกาศการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2564 http://webadmin.bpi.ac.th/index.php/en/news/item/7896-1-2564 http://webadmin.bpi.ac.th/index.php/en/news/item/7896-1-2564

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เรื่อง การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2564

ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2564

]]>
piangnapa@2fellows.com (Super) ข่าวประชาสัมพันธ์ Wed, 03 Mar 2021 07:00:00 +0700
ประกาศการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2564 http://webadmin.bpi.ac.th/index.php/en/news/item/7895-1-2564 http://webadmin.bpi.ac.th/index.php/en/news/item/7895-1-2564

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เรื่อง การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2564

]]>
piangnapa@2fellows.com (Super) ข่าวประชาสัมพันธ์ Wed, 03 Mar 2021 07:00:00 +0700
ประกาศการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2564 http://webadmin.bpi.ac.th/index.php/en/news/item/7894-1-2564 http://webadmin.bpi.ac.th/index.php/en/news/item/7894-1-2564

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เรื่อง การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2564

]]>
piangnapa@2fellows.com (Super) ข่าวประชาสัมพันธ์ Wed, 03 Mar 2021 07:00:00 +0700