bannerinside_cdanr

รับผลงานคืน สำหรับผู้ที่ส่งงานศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 16

สำหรับผู้ที่ส่งงานศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 16 ณ วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมาสามารถรับผลงานคืนได้ตั้งแต่วันที่ 21 - 30 กันยายน 2564 ห้องนาฏยศาสตร์ ตึกปฏิบัติการนาฏ วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา
เวลาราชการ วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 - 16.30 น.
เบอร์โทรเจ้าหน้าที่ติดต่อรับผลงาน 0800038467 (ครูมอส)

Weblink