ศิลปนิพนธ์ของนักศึกษา

ศิลปนิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาตรีปี 4/2554

1.การละเล่นพื้นบ้านรำแคน อิ่นกอน บ้านห้อยห้าง ต.หนองหลุม อ.วริรบารมี จ.พิจิตร

2.การศึกษาบทเพลงที่ใช้ในการทำขวัญนาค อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก

3.การศึกษาฟ้อนแขบลาน ต. บ้านติ้ว อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์

Weblink