ระบบงานทะเบียน - สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เว็บไซต์สำหรับผู้สนใจศึกษาเกี่ยวกับนาฏศิลป์ไทย - สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เว็บไซต์สำหรับผู้สนใจศึกษาเกี่ยวกับนาฏศิลป์ไทย http://webadmin.bpi.ac.th Tue, 05 Dec 2023 09:27:09 +0700 Joomla! - Open Source Content Management en-gb ๒. ใบแจ้งการชำระเงินค่าลงทะเบียน สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ http://webadmin.bpi.ac.th/index.php/en/2015-02-25-08-19-47/2015-02-25-08-27-18/item/5055-2015-03-05-01-11-24 http://webadmin.bpi.ac.th/index.php/en/2015-02-25-08-19-47/2015-02-25-08-27-18/item/5055-2015-03-05-01-11-24

๒.  ใบแจ้งการชำระเงินค่าลงทะเบียน สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

]]>
cdanr@bpi.mail.go.th (นายธนาคาร วิวัฒนากรชัย) ระบบงานทะเบียน Thu, 05 Mar 2015 00:00:00 +0700
๓. ใบรายงานผลการศึกษา (แก้ I , IP) http://webadmin.bpi.ac.th/index.php/en/2015-02-25-08-19-47/2015-02-25-08-27-18/item/5054-i-ip http://webadmin.bpi.ac.th/index.php/en/2015-02-25-08-19-47/2015-02-25-08-27-18/item/5054-i-ip

๓.  ใบรายงานผลการศึกษา  (แก้  I , IP)

]]>
cdanr@bpi.mail.go.th (นายธนาคาร วิวัฒนากรชัย) ระบบงานทะเบียน Thu, 05 Mar 2015 00:00:00 +0700
ใบคำร้องขอย้ายสถานศึกษา (ภูมิภาค) http://webadmin.bpi.ac.th/index.php/en/2015-02-25-08-19-47/2015-02-25-08-27-18/item/5053-2015-03-05-01-11-04 http://webadmin.bpi.ac.th/index.php/en/2015-02-25-08-19-47/2015-02-25-08-27-18/item/5053-2015-03-05-01-11-04

๑.  ใบคำร้องขอย้ายสถานศึกษา (ภูมิภาค)

]]>
cdanr@bpi.mail.go.th (นายธนาคาร วิวัฒนากรชัย) ระบบงานทะเบียน Thu, 05 Mar 2015 00:00:00 +0700