Events Calendar

May 2022
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

ข่าวประชาสัมพันธ์

คำสั่ง เรื่อง มอบอำนาจการลงนามในเอกสารหลักฐานการศึ

คำสั่งสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ที่ 490/2564 เรื่อง มอ

#

ข่าวสำหรับนักศึกษา

คุณวุฒิที่ ก.ค.ศ.รับรอง ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

คุณวุฒิที่ ก.ค.ศ.รับรอง ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

#

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

โครงการปรับปรุงอาคารอำนวยการ วิทยาลัยนาฏศิลปนครราช

#

Media

Play />
17 Aug 2021

คำสั่ง เรื่อง มอบอำนาจการลงนามในเอกสารหลักฐานการศึกษา ตามหลักสูตรสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ระดับต่ำกว่าปริญญา

See all

Weblink